Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Občianske združenie Tekov-Hont » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 22
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
144/004/18Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o kontokorentnom úvere č. 144/004/18poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere20 000,00 €21.11.201819.11.2019
001/2018 LNSK1Občianske združenie Hroneko, Nový Tekov 248, 935 33 Nový TekovZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Trieďme odpad správne a všetci1 000,00 €16.11.2018nestanovený
009/2018 LNSK1Futbalový klub OFK Družstevník Žemberovce, Červenej armády 241, 935 02 ŽemberovceZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Ozvučenie areálu pre voľnočasové aktivity v obci2 630,00 €16.11.2018nestanovený
011/2018 LNSK1Občianske združenie Radosť detí, Starý Hrádok 80, 935 56 Starý HrádokZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Byť vidiečanmi nás baví2 630,00 €16.11.2018nestanovený
010/2018 LNSK1Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová DedinaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Rekonštrukcia vnútorného vybavenia požiarnej zbrojnice2 630,00 €16.11.2018nestanovený
012/2018 LNSK1Občianske združenie Bátovčan, Bátovce 85, 935 03 BátovceZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Propagačný materiál o ,,Moruši čiernej“2 000,00 €16.11.2018nestanovený
NFP309190N988Pôdohospodárska platobná agentúraZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a finančných prostriedkov, v súlade s Rozhodnutím MAS v rámci podopatrenia 19.4. zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi, za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Predmetu Projektu, ktorý je vymedzený v ods. 2.3. tohto článku Zmluvy o poskytnutí NFP.64 187,25 €16.11.2018nestanovený
014/2018 LNSK1Občianske združenie POHRONIE, Jur nad Hronom 179, 935 57 Jur nad HronomZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Tu som sám sebou.2 630,00 €15.11.2018nestanovený
003/2018 LNSK1Detská farma a dielne – Davidov a Filipov dvor, Vodárenská 40, 935 87 SantovkaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja; Názov projektu: Bez bariér k ďalším aktivitám2 630,00 €9.11.2018nestanovený
006/2018 LNSK1Vinohradnícke a vinárske združenie Brhlovce, Brhlovce 139, 935 02 BrhlovceZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Názov projektu: Skalné obydlia Brhlovce1 500,00 €7.11.2018nestanovený
002/2018 LNSK1Santovka pre mladých, Kúpeľná 510/5, 935 87 SantovkaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Názov projektu: Rekonštrukcia miestnosti voľnočasových aktivít2 630,00 €7.11.2018nestanovený
013/2018 LNSK1Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie, Námestie mieru 11, 935 05 PukanecZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Názov projektu: Náučný chodník ,,Pukanské moruše čierne“2 500,00 €7.11.2018nestanovený
008/2018 LNSK1Pôtoň o. z., Bátovce 358, 935 03 BátovceZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Názov projektu: Projektový inkubátor združenia - I. fáza2 630,00 €7.11.2018nestanovený
9/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácieúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní dotácie zo strany poskytovateľa, NSK konečnému prijímateľovi, MAS „Občianske združenie Tekov-Hont“ za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platným VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK (ďalej len „VZN“).35 300,00 €27.9.2018nestanovený
8/2018DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.Zmluva o o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebdohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán: pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, softvérového vybavenia Používateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie; pri využívaní ďalších Elektronických služieb a to všetko podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach Zmluvy0,00 €14.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 22
Zmluvy » subjekt: Občianske združenie Tekov-Hont » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2017Obec Santovka, Parková 2, 935 87 SantovkaZmluva o prenájme nebytových priestorov č. 43/6/2017prenájom nebytových priestorov - kancelária č. 11 a 12 v budove obecného úradu80,80 €30.12.2017nestanovený
11/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.62/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyPoskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu 1 700,00 €24.6.2017nestanovený
10/2017Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 RybníkZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD5 947,00 €4.7.2017nestanovený
9/2017Divadlo Pôtoň, n. o. , Bátovce č. 358, 935 03 BátovceZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD6 247,00 €4.7.2017nestanovený
8/2017Obec Podlužany, Podlužany č. 165, 935 27 PodlužanyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD6 247,00 €4.7.2017nestanovený
7/2017Obec Devičany, Devičany č. 75, 935 04 DevičanyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD2 691,00 €4.7.2017nestanovený
6/2017Obec Bátovce, Bátovce č. 2, 935 03 BátovceZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD6 247,00 €4.7.2017nestanovený
5/2017Obec Beša, Beša č. 306, 935 36 BešaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD2 437,00 €4.7.2017nestanovený
4/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúrykultúrna akcia Dobruo jedlo z Tekova a Hontu1 700,00 €17.6.2017nestanovený
3/2017Obec Santovka, Parková 2, 935 87 SantovkaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD6 247,00 €20.6.2017nestanovený
2/2017Obec Bohunice, Bohunice č. 48, 935 05 BohuniceZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z DOTÁCIE NSKúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu implementácie Stratégie CLLD2 437,00 €16.6.2017nestanovený
1/2017Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácieúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní dotácie zo strany poskytovateľa konečnému prijímateľovi 39 000,00 €29.4.2017nestanovený
Zmluvy » subjekt: Občianske združenie Tekov-Hont » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2016Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/127/2016Finančný príspevok na projekt: Dobruo jedlo z Tekova a Hontu 750,00 €17.8.2016nestanovený
1/2016Občianske združenie Tekov-Hont, Parková 2, 935 87 SantovkaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191NR040009Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa na realizáciu Aktivít projektu - Príprava stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia Tekov-Hont12 000,00 €3.8.2016nestanovený
Zmluvy » subjekt: Občianske združenie Tekov-Hont » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2015Občianske združenie Tekov-HontZmluva o dieloPríprava stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia Tekov-Hont13 800,00 €28.7.201531.12.2015


Úvodná stránka