Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzvy Na výber odborných hodnotiteľov pre časť PRV 2014 -2020

Výzvy Na výber odborných hodnotiteľov pre časť PRV 2014 -2020

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 3 pre opatrenie 7.5Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  26. 6. 2019 do 30. 7. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.5 -  Podpora na inovácie do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 2 pre opatrenie 7.4Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  29. 5. 2019 do 15. 7. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 1 pre opatrenie 7.2Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  29. 5. 2019 do 15. 7. 2019 Výzvu na výber odborných  hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.


 
 


Úvodná stránka