Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pre obce

Výzvy pre obce

Výzva pre podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu  pre podopatrenie 7.5. - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Vyhlásená: 28.6.2019

Ukončená: 30.9.2019

Aktualizácia č. 1 - Ukončená : 31.10.2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Miesto realizácie: Nitriansky kraj

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 76 500,00 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Tekov-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

ODKAZ NA VYHLÁSENÚ VÝZVU TU.


 
 

Výzva pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu  pre podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).  

Vyhlásená: 18.6.2019

Ukončená: 30.9.2019

Aktualizácia č. 1 - Ukončená : 31.10.2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Miesto realizácie: Nitriansky kraj

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 111 000,00 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Tekov-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

 

ODKAZ NA VYHLÁSENÚ VÝZVU TU.


 
 

Výzva pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúryVytlačiť
 

Miestna akčná skupina OZ Tekov-Hont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nás") pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu  pre podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  

Vyhlásená: 7.6.2019

Ukončená: 30.9.2019

Aktualizácia č. 1 - Ukončená : 31.10.2019

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Miesto realizácie: Nitriansky kraj

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 284 250,00 €

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Tekov-Hont

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Typ výzvy: Uzavretá

Predvýber na základe projektového zámeru: Nie

 

ODKAZ NA VYHLÁSENÚ VÝZVU TU.


 
 


Úvodná stránka