Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podporené projekty MAS

Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 15. 11. 2017 bola pre Občianske združenie Tekov – Hont schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a združeniu udelený ŠTATÚT MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY s finančnou dotáciou 1 925 666,00 EUR.

Od 1. 1. 2018 realizuje kancelária MAS projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS Tekov – Hont spojený s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci výzvy IROP-POS-SC511-2017-23.

Cieľom projektu je naplnenie merateľných ukazovateľov, zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 142 406,38 EUR.

Výška nenávratného finančného príspevku z EÚ je 135 286,06 EUR.

Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ

 


 


Úvodná stránka