Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Občianske združenie Tekov-Hont je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území.

Vznik partnerstva

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou vzniklo z iniciatívy zástupcov 16 obcí v roku 2012. Občianke združenie Tekov – Hont združuje obce ležiace v severovýchodnej časti levického okresu, ktoré historicky patrili do dvoch žúp – Tekova a Hontu. V minulosti tvorili členské obce dve samostatné združenia – OZ Pod Slovenskou bránou a OZ V dlani Hrona. V roku 2015 sa členovia dohodli na vytvorení jedného spoločného združenia a OZ Pod Slovenskou bránou sa z pôvodných 16 obcí rozšírilo o ďalších 27 členských obcí z OZ V dlani Hrona. Následne dostalo združenie nový názov, ktorý lepšie odzrkadľuje súčasnú podobu združenia.

V súčasnosti Občianske združenie Tekov-Hont tvorí územie 43 obcí s rozlohou územia 666,581 km² s počtom 28 540  obyvateľov k 31.12.2014. Územie pôsobnosti OZ Tekov-Hont sa nachádza v juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja a pokrýva severnú časť okresu Levice. Členmi združenia sú okrem obcí aj podnikatelia z územia, občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby. V súčasnosti má združenie 101 členov.

Poslanie a ciele partnerstva

Poslaním združenia je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií realizovať aktivity, ktoré podporia rozvoj celého územia mikroregiónu.

Cieľom združenia je vytvoriť priestor pre spoluprácu verejného a súkromného sektora, nakoľko práve tento druh spolupráce v území absentoval a práve takáto spolupráca bude pre rozvoj územia najviac prospešná. Ďalším cieľom je zlepšenie kvality životných podmienok pre obyvateľov územia.

Občianske združenie Tekov-Hont môže nielen svojim členom, ale i občanom združených obcí, ako aj návštevníkom nášho územia prispieť širokým spektrom činností ako sú napríklad organizovanie rôznych podujatí pre všetkých občanov regiónu, propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi územia, ochraňovať prírodné a kultúrne hodnoty územia združenia, obnovovať a rozvíjať tradície územia, podporovať rôznorodé voľnočasové aktivity a spolkovú činnosť v oblasti kultúry a športu, starať sa o historické, kultúrne a prírodné pamiatky, čo pomôže v rozvoji cestovného ruchu a  podporovať spoluprácu pri obnove a rozvoji vidieka na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Okrem týchto činností vie združenie ponúknuť aj široký rozsah aktivít potrebných na prilákanie väčšieho množstva návštevníkov, turistov do územia, aj nové chodníky, detské ihriská, väčšie plochy verejných priestranstiev, obecné stavby, služby pre turistov a ešte mnoho ďalších aktivít.

 


 


Úvodná stránka