Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Naše oznamy

Naše oznamy

Predĺženie termínu uzavretia výziev pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5Vytlačiť
 

Občianske združenie Tekov-Hont predlžuje dátum uzavretia jednotlivých výziev nasledovne:

Výzva pre podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

do 31.10.2019

Výzva pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

do 31.10.2019

Výzva pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

do 31.10.2019.


 
 

Kosmáľovská kvapka krviVytlačiť
 

Rodičovské združenie pri MŠ a obec Veľké Kozmálovce Vás srdečne pozývajú na Kosmáľovskú kvapku krvi dňa 02.09.2019 od 8:00 do 11:00 hod. v kultúrnom dome.


 
 

Prezentácia zo školenia k Výzvam MAS_051 / 7.2, 7.4, 7.5 konaného v dňoch 9. - 10. júl v obci SantovkaVytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotácieVytlačiť
 

„Miestna akčná skupina“

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TEKOV-HONT

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE
PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 1 LEADER NSK

                                          

Kód výzvy: OZTH/LEADERNSK1/2019/V01


 
 

Pozvánka na konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predklad. ŽoNFPVytlačiť
 

„Miestna akčná skupina“

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TEKOV-HONT

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ  1 NSK

                                          

Kód výzvy: OZTH/LEADERNSK1/2018/V01

 


 
 

Podpis zmluvy s NSK o poskytnutí dotácieVytlačiť
 

OZNAM

Logo LEADER ERB NSK Logo Tekov-Hont

Občianske združenie Tekov-Hont informuje verejnosť o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018 vo výške 35 300,- Eur na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Zmluva podpísaná dňa 25.9.2018 a účinnosť nadobudla dňom 27.9.2018.


 
 

Dobruo jedlo z Tekova a HontuVytlačiť
 

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu.


 
 

Návšteva zahraničných študentovVytlačiť
 

Návšteva zahraničných študentov. 


 
 

Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka