Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Santovka

Generálny pardon ZSVS

Zverejnené 19.3.2018


 
Santovka

lnformácia ohl‘adom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov

Zverejnené 16.3.2018


 
Santovka

P O Z V Á N K A na 23. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke

P O Z V Á N K A
V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec ...viac...

Zverejnené 16.3.2018


 
Pukanec

Verejná ochutnávka - ZO SZZ Pukanec

Dňa 10. marca 2018 ZO SZZ v Pukanci v spolupráci s obcou Pukanec vyhlásila výsledky degustácie vín, ...viac...

Zverejnené 15.3.2018


 
Santovka

Obchodná verejná súťaž (druhé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Zverejnené 13.3.2018


 
Santovka

Návrh - Dodatok k VZN 2_2016

Zverejnené 7.3.2018


 
Santovka

Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

Občianske združenie Santovka pre mladých požiadalo o nájom miestnosti nachádzajúcej sa v prízemí bud ...viac...

Zverejnené 6.3.2018


 
Santovka

Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

Na časti parcely p. č. 1597/17 sa nachádza pás zelene, o predaj ktorého požiadal Juraj Lauko s manže ...viac...

Zverejnené 6.3.2018
Aktualizované: 7.3.2018


 
Santovka

Záverečný účet obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Zverejnené 2.3.2018


 
Santovka

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA NITRIANSKEHO KRAJA NA ROKY 2014 – 2020

Zverejnené 21.2.2018


 
Santovka

Obchodná verejná súťaž (prvé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

Zverejnené 31.1.2018


 
Podlužany okres Levice

Vianočné tvorivé dielne spojené s Mikulášom

Obec Podlužany, ZOJDŠ, ZŠSMŠ Podlužany,
Vás srdečne pozývajú na
Vianočné tvorivé dieľn ...viac...

Zverejnené 28.11.2017


 
Podlužany okres Levice

Vy krásne Tatry malebné

Divadelný súbor Hron Kozárovce uvedie operetku
Vy krásne Tatry malebné v réžii Antona Živčica ...viac...

Zverejnené 21.11.2017


 
Podlužany okres Levice

Stretnutie dôchodcov

Samospráva obce Podlužany Vás pozýva na:
Stretnutie dôchodcov 22.10.2017 o 14:00 v kultúrn ...viac...

Zverejnené 19.10.2017


 
OZ Tekov Hont

„Ďakujeme Pukanec, nech žijú Brhlovce“

V sobotu 9.9.2017 sa v Pukanci konal II. ročník podujatia Dobruo jedlo z Tekova a Hontu. Stretli sa ...viac...

Zverejnené 19.9.2017


 
OZ Tekov Hont

Pozvánka na konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka“

Zverejnené 14.9.2017


 
Bátovce

Výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky MŠ Bátovce

Zverejnené 18.7.2017


 
Podlužany okres Levice

Pozvánka na Deň Sv. Urbana

Starostka obce Podlužany a Podlužiansky spolok vincúrov Vás pozývajú na
Deň Sv. Urbana
...viac...

Zverejnené 19.5.2017


 
OZ Tekov Hont

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Občianske združenie Tekov-Hont
vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný ...viac...

Zverejnené 3.5.2017


 
OZ Tekov Hont

Podpis zmluvy s NSK

Občianske združenie Tekov-Hont informuje verejnosť o podpise zmlu ...viac...

Zverejnené 2.5.2017


 
Podlužany okres Levice

Vatra vďaky

Komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Podlužanoch Vás pozýva na Vatru vďaky, ktorá bude zapál ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 
Podlužany okres Levice

Stavanie mája

Komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Podlužanoch Vás pozýva na stavanie mája dňa 30. apríla ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Systém riadenia CLLD a Dodatok č. 4 k Systému riadenia CLLD

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1319
viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

PPA začala rozposielať rozhodnutia v opatrení pre mladých farmárov

http://www.apa.sk/aktuality/ppa-zacala-rozposielat-rozhodnutia-v-opatreni-pre-mladych-farmarov/8181< ...viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2017

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9505
viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Pôdohospodárska platobná agentúra odštartovala predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017

http://www.apa.sk/aktuality/podohospodarska-platobna-agentura-odstartovala-predkladanie-jednotnych-z ...viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2017

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9494
viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Schválené dotácie na podporu cestovného ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2017

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9493
viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-20-prv-2016/8165
viac...

Zverejnené 12.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Schválené dotácie na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2017

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9486
viac...

Zverejnené 7.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017

http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1300
viac...

Zverejnené 3.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1303
viac...

Zverejnené 3.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Spolok pre obnovu dediny (SPOD) vyhlasuje 3. ročník výtvarnej súťaže pre deti na tému: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017

http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1305
viac...

Zverejnené 3.4.2017


 
OZ Tekov Hont

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017

http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1300
viac...

Zverejnené 21.3.2017


 
OZ Tekov Hont

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1301
viac...

Zverejnené 21.3.2017


 
OZ Tekov Hont

NSS MAS žiada o zvýšenie finančného balíka pre miestne akčné skupiny

http://www.teraz.sk/ekonomika/nss-mas-ziada-o-zvysenie-financneh/249310-clanok.html
viac...

Zverejnené 17.3.2017


 
OZ Tekov Hont

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-moznostiach-predkladania-navrhov-ktore-sa-tykaju-informacnyc ...viac...

Zverejnené 17.3.2017


 
OZ Tekov Hont

Informačný seminár Možnosti rozvoja obcí a miest - aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

http://www.nsrv.sk/?pl=18&article=1286
viac...

Zverejnené 17.3.2017


 
OZ Tekov Hont

2% pre OZ Tekov-Hont

Darujte svoje 2% pre OZ Tekov-Hont, ktorého cieľom je rozvoj a zatraktívnenie nášho regiónu. 
...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 
OZ Tekov Hont

Oznámenie PPA pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-priame-podpory-na-rok-2017-k-poskytnutiu-graf ...viac...

Zverejnené 30.1.2017


 
Podlužany okres Levice

Ochotnícke divadlo z Volkoviec

Mladí ochotníci z Volkoviec odohrajú divadelnú hru od Márii Kočanovej
Ježiško nám priniesol m ...viac...

Zverejnené 26.1.2017


 
Podlužany okres Levice

Vianočný koncert - DECÓRUM a cappela group

Obec podlužany v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na
Vianočný koncert - DECÓR ...viac...

Zverejnené 14.12.2016


 
Podlužany okres Levice

Predvianočné posedenie

Obec Podlužany pozýva všetkých dôchodcov na
 
PREDVIANOČNÉ POSEDENIE
 
v ...viac...

Zverejnené 4.12.2016


 
Podlužany okres Levice

Rozlúčka s letom

Obec Podlužany Vás pozýva na 11. ročník podujatia Rozlúčka s letom spojená so súťažou vo varen ...viac...

Zverejnené 9.8.2016


 
Podlužany okres Levice

Deň Sv. Urbana

Starostka obce Podlužany a Podlužiansky spolok vincúrov Vás pozývajú na 
Deň svätého Urbana ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 
Podlužany okres Levice

Vatra vďaky

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Podlužanoch Vás pozýva na Vatru vďaky, ktorá b ...viac...

Zverejnené 4.5.2016


 
Podlužany okres Levice

Naša zábava

Občianske združenie Pre úsmev našich detí v Podlužanoch si Vás dovoľuje pozvať na VI. ročník ...viac...

Zverejnené 28.12.2015


 
Podlužany okres Levice

Novoročný koncert

Obecný úrad v Podlužanoch a Rímskokatolícka farnosť Hronské Kosihy Vás pozýva na Novoročný koncert v ...viac...

Zverejnené 15.12.2015


 
Podlužany okres Levice

Tanečná zábava

Občianske združenie
Pre úsmev našich detí v Podlužanoch
 
Vás pozýva na
...viac...

Zverejnené 27.5.2014


 
Podlužany okres Levice

MDD v Podlužanoch

OZ Pre úsmev našich detí v Podlužanoch,
FS Rozmajrín,
 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ ...viac...

Zverejnené 27.5.2014


 
Podlužany okres Levice

Deň sv. Urbana

Obec Podlužany a Podlužiansky spolok vincúrov Vás pozývajú na
Deň svätého Urbana v sobotu ...viac...

Zverejnené 3.6.2014


 
Podlužany okres Levice

Rozlúčka s letom

OBEC  Podlužany   Vás  pozýva na
ROZLÚČKU S LETOM
spojenú so súťažou vo varení  gulášu ...viac...

Zverejnené 20.8.2014


 
Podlužany okres Levice

Posedenie s dôchodcami

P o z v á n k a
Obecný úrad Podlužany pozýva dôchodcov našej obce na slávnostné posedenie, kt ...viac...

Zverejnené 24.10.2014


 
Podlužany okres Levice

Stretnutie s Mikulášom

Občianske združenie Pre úsmev našich detí v Podlužanoch srdečne pozýva všetky deti z Podlužian spolu ...viac...

Zverejnené 3.12.2014
Aktualizované: 4.12.2014


 
Podlužany okres Levice

Novoročný koncert

Srdečne Vás pozývame na
Novoročný koncert
vokálneho kvarteta interpretujúceho "a cappe ...viac...

Zverejnené 1.1.2015


 
Podlužany okres Levice

Valentínska zábava

Zverejnené 23.1.2015


 
Podlužany okres Levice

Pozvánka na 1. obecnú zabíjačku

Pozývame  všetkých, ktorí chcú zažiť príjemný deň ,na  obecnú  zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa: ...viac...

Zverejnené 26.1.2015


 
Podlužany okres Levice

Divadelná hra v Podlužanoch

Mladí ochotníci z Volkoviec odohrajú divadelnú hru v troch dejstvách od Ferka Urbánka
Kríž po ...viac...

Zverejnené 27.2.2015


 
Podlužany okres Levice

Deň Sv. Urbana

Zverejnené 24.5.2015
Aktualizované: 27.5.2015


 
Podlužany okres Levice

Oslava dňa detí

Občianske združenie Pre úsmev našich detí v Podlužanoch pozýva všetky deti z obce na rozlúčku so ško ...viac...

Zverejnené 18.6.2015


 
Podlužany okres Levice

Pozvánka na 10. ročník súťaže vo varení gulášu

Obec Podlužany, Komisia školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Po ...viac...

Zverejnené 4.8.2015
Aktualizované: 9.8.2015


 
Podlužany okres Levice

Súťaž vo varení gulášu

Obec Podlužany, Komisia školstva, kultúry, TV a športu pri OZ v Podlužanoch oznamuje, že súťaž vo va ...viac...

Zverejnené 24.8.2015


 
Pukanec

Videozáznam zasadnutia OZ konaného 1. 3. 2018


Videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zaradené v sekcii:
Samospráva > Videá z ...viac...

Zverejnené 7.3.2018


 
Pukanec

Výsledky XII. ročníka degustácie vín


Dňa  3. marca 2018 usporiadala ZO SZZ v Pukanci v spolupráci s obcou Pukanec XII. ročník deg ...viac...

Zverejnené 9.3.2018


 
Pukanec

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Pukanec  v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje  v našej obci jarný ...viac...

Zverejnené 21.2.2018


 


Úvodná stránka